Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv om optagelse af flumioxazin som aktivt stof 2002/81/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Forbud mod handel med produketer der ikke opfylder kravene i Direktiv 2000/13, Reklame for levnedsmidler 2002/86/EF Forbruger, Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Direktiv om Livsforsikring 2002/83/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe 2002/84/EF Miljø, Transport Art. 80 EF
Rådets direktiv om ændring af direktiv om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter eller planteprodukter 2002/89/EF Landbrug Art. 37 EF
Rådets direktiv om definition af ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold 2002/90/EF Retspolitik Art 61 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak 2002/10/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om handel med foderblandinger 2002/2/EF Landbrug Art. 152, stk. 4 EF
Direktiv om foder til støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens 2002/1/EF Landbrug Direktiv 93/74/EØF
Direktiv om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner 2002/4/EF Landbrug Direktiv 1999/74/EF
Direktiv om største tilladte dimensioner i national og international trafik 2002/7/EF Transport Art. 71 EF
Direktiv om luftens indhold af ozon 2002/3/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer 2002/8/EF Landbrug Direktiv 70/457/EØF, direktiv 70/458/EØF
Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter 2002/15/EF Transport Art. 137, stk. 2 EF, Art. 71 EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for pesticidrester 2002/5/EF Landbrug Direktiv 90/642/EØF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik