Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 2014/47/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om om indskudsgarantiordninger 2014/49/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 2014/19/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for bly i loddemateriale, belægninger på tilslutninger på elektriske og elektroniske komponenter og printplader m.v. 2014/7/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om skadegørere på planter 2014/83/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper 2014/76/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP 2014/79/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør 2014/75/EU Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i overfladebelægninger til konnektorsystemer 2014/6/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2014/101/EU Miljø Direktiv 2000/60/EF
Direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer 2014/102/EU Selskabsret Direktiv 2013/34/EU
Direktiv om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til direktiv om indlandstransport af farligt gods 2014/103/EU Transport Direktiv 2008/68/EF
Direktiv om en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer 2014/109/EU Sundhedspolitik Direktiv 2014/40/EU
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/108/EU Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af bly, der muliggør vakuumtætte forbindelser mellem aluminium og stål i billedforstærkere til røntgenbilleder 2014/4/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen 2014/62/EU Forbehold, Retspolitik Art. 83, stk. 1 EU
Direktiv om undtaget anvendelse af 3,5 mg kviksølv pr. pære i kompaktlysstofrør 2014/14/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om skibsudstyr 2014/90/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet 2014/29/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet 2014/106/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Direktiv om undtagelse for bly i loddematerialer på bestykkede printkort 2014/13/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug 2014/57/EU Indre Marked, Retspolitik Art. 83, stk. 2 TEUF
Direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager 2014/41/EU Forbehold, Retspolitik Art. 81, stk. 1, litra a) TEUF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik