Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2067 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i overfladebelægninger til konnektorsystemer 2014/6/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2014/101/EU Miljø Direktiv 2000/60/EF
Direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer 2014/102/EU Selskabsret Direktiv 2013/34/EU
Direktiv om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til direktiv om indlandstransport af farligt gods 2014/103/EU Transport Direktiv 2008/68/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/108/EU Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om en samling af billedadvarsler, som skal anvendes på tobaksvarer 2014/109/EU Sundhedspolitik Direktiv 2014/40/EU
Direktiv om undtagne anvendelser af bly, der muliggør vakuumtætte forbindelser mellem aluminium og stål i billedforstærkere til røntgenbilleder 2014/4/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen 2014/62/EU Forbehold, Retspolitik Art. 83, stk. 1 EU
Direktiv om skibsudstyr 2014/90/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om undtaget anvendelse af 3,5 mg kviksølv pr. pære i kompaktlysstofrør 2014/14/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet 2014/106/EU Transport Direktiv 2008/57/EF
Direktiv om undtagelse for bly i loddematerialer på bestykkede printkort 2014/13/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet 2014/29/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om undtagelse for hexavalent chrom i alkalimetalkilder 2014/11/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug 2014/57/EU Indre Marked, Retspolitik Art. 83, stk. 2 TEUF
Direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager 2014/41/EU Forbehold, Retspolitik Art. 81, stk. 1, litra a) TEUF
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i lodninger i printplader, termineringsbelægninger m.v. 2014/5/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end »C-press« konnektorsystemer 2014/74/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i loddematerialer på printkort i detektorer 2014/12/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold 2014/42/EU Forbehold, Retspolitik Art. 82, stk. 2 EU, Art. 83, stk. 1 EU
Direktiv om tobak 2014/40/EU Indre Marked, Sundhedspolitik Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af bly i loddemateriale i en grænseflade af SDE 2014/71/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb for tobaksdirektivet 2014/39/EU Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Direktiv om måleinstrumenter 2014/32/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Din søgning gav 2067 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik