Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fastsættelse af harmoniserede risikoindikatorer 2019/782/EU TEUF, Direktiv 2009/128/EF
Direktiv om fritagne enheder, finansielle- og blandede holdingselskaber, aflønning og foranstaltninger 2019/878/EU Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 2019/904/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter 2019/114/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika« 2019/369/EU Retspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2017/2103/EU
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling 2019/174/EU Miljø, Sundhedspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2011/65/EU, Art. 5, stk. 1, litra a)
Direktiv om kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet 2019/879/EU Økonomi Art. 114 TEUF
Direktiv om infektiøs lakseanæmi 2014/22/EU Fiskeri, Landbrug Direktiv 2006/88/EF
Direktiv om ikke-automatiske vægte 2014/31/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/18/EU Harmonisering Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer 2014/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om kollektiv investering i værdipapirer 2014/91/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti 2014/92/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer 2014/72/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om honning 2014/63/EU Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter 2014/59/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 2014/54/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler 2014/58/EU Harmonisering, Industri Direktiv 2007/23/EF
Direktiv om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2014/45/EU Harmonisering, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed 2014/51/EU Indre Marked, Socialpolitik Art. 50 TEUF, Art. 53 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning 2014/89/EU Fiskeri, Maritimpolitik, Miljø Art. 43, stk. 2 TEUF, Art. 100, stk. 2 TEUF, Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 194, stk. 2 TEUF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik