Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 2017/164/EU Socialpolitik Direktiv 1998/24/EF
Direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden 2003/88/EF Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer 1997/42/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1997/80/EF Socialpolitik Den Sociale Protokol art. 2
Direktiv om Rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde 1997/81/EF Socialpolitik Den Sociale Protokol art. 4
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/59/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, direktiv 90/679/EØF
Indførelse af europæiske samarbejdsudvalg 1997/74/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Rammeaftale vedrørende forældreorlov 1997/75/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/65/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, Direktiv 90/697/EØF
Beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer 1999/38/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Direktiv om tidsbegrænset ansættelse 1999/70/EF Socialpolitik Art. 139, stk. 2 EF
Sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere 1999/92/EF Socialpolitik Art. 137 EF
Rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde 1998/23/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser 1998/59/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser 1998/24/EF Socialpolitik Art. 118 EF
Beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder 1998/49/EF Socialpolitik Art. 51 EF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 1998/50/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv 2010/41/EU Socialpolitik Art. 157, stk. 3 TEUF
Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) 2008/46/EF Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens 2008/94/EF Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om vikararbejde 2008/104/EF Socialpolitik Art. 137, stk. 2 EF
Direktiv om arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2012/11/EU Socialpolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Rådets direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder ved levering af varer og tjenesteydelser. 2004/113/EF Socialpolitik Art. 13, stk. 1 EF
Arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2004/40/EF Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet 1996/94/EF Socialpolitik Direktiv 80/1107/EØF
Din søgning gav 72 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik