Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 77 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde 2019/475/EU Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber 2014/86/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 2014/107/EU Skattepolitik Direktiv 2011/16/EU
Direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 2014/48/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om hybride mismatch med tredjelande 2017/952/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 2003/123/EF Skattepolitik Art. 94 EF
Direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 2003/48/EF Skattepolitik Art. 94 EF
Reduceret punktafgift på tobaksvarer til forbrug på Korsika 2003/117/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Direkte og indirekte skatter - gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder 2003/93/EF Skattepolitik Art. 94 EF, Art. 93 EF
Direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 2015/121/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande 2007/74/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Minimumsats på moms 1999/49/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Tilnærmelse af cigaretafgifterne 1999/81/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Forlængelse af den midlertidige undtagelse for Tyskland og Østrig 1998/94/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem 1998/80/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Direktiv om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms 2010/66/EU Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen 2010/88/EU Skattepolitik Direktiv 2006/112/EF
Direktiv om om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF 2008/118/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse 2016/1164/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Tilpasning af direktiv om beskatning i forhold til visse af de nye tiltrædelseslande 2004/79/EF Skattepolitik Art. 2, Art. 3
Merværdiafgiftssystem: gennemførelsesbeføjelser 2004/7/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Gensidig bistand mellem medlemsstaterne for skatter, punktafgifter og forsikringspræmier. 2004/106/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Gensidig bistand mellem medlemsstaternes vedr. div. skatter og afgifter 2004/56/EF Skattepolitik Art. 93 EF, Art. 94 EF
Nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser 2004/15/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer 1996/99/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Din søgning gav 77 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik