Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fritagne enheder, finansielle- og blandede holdingselskaber, aflønning og foranstaltninger 2019/878/EU Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 2014/26/EU Selskabsret Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF, Art. 52 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer 2014/102/EU Selskabsret Direktiv 2013/34/EU
Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer 2003/51/EF Selskabsret Art. 44, stk 1 EF
Ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer med hensyn til de beløb, der er udtrykt i euro 2003/38/EF Selskabsret direktiv 78/660/EØF
Direktiv om krav om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber 2007/63/EF Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g EF
Årsregnskaber for visse selskabsformer - beløb udtrykt i ecu 1999/60/EF Selskabsret Direktiv 78/660/EØF
Retlig beskyttelse af mønstre 1998/71/EF Selskabsret Art. 100 EF
Beskatning af renter og royalties 2004/76/EF Selskabsret Art. 94 EF, Høringsprocedure
Direktiv om intellektuelle ejendomsrettigheder 2004/48/EF Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om Overtagelsestilbud 2004/25/EF Selskabsret Art. 44 EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/24/EU Selskabsret Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2006/116/EF Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 2001/29/EF Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Offentlighed vedrørende visse selskabsformer 2003/58/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g) EF
Direktiv om beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater 2003/49/EF Selskabsret, Skattepolitik Art. 94 EF
Det europæiske andelsselskab: medarbejderindflydelse 2003/72/EF Selskabsret, Socialpolitik Art. 308 EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker 2015/2436/EU Harmonisering, Selskabsret Art. 114, stk. 1 TEUF
Direktiv om fusioner af fonde m.v. 2010/44/EU Indre Marked, Selskabsret Direktiv 2009/65/EF
Direktiv om livsforsikring 2008/19/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 2008/23/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om varemærker 2008/95/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 95 EF
Direktiv om om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker 2012/28/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 114 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Retlig beskyttelse af databaser 1996/9/EF Indre Marked, Selskabsret Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 2011/77/EU Indre Marked, Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik