Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 62 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) 2019/884/EU Retspolitik Art. 82, stk. 1, andet afsnit, litra d) TEUF
Direktiv om inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika« 2019/369/EU Retspolitik Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Direktiv 2017/2103/EU
Direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere 2014/36/EU Retspolitik Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF
Direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere 2014/66/EU Retspolitik Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF
Rådets direktiv om retshjælp ved grænseoverskridende tvister 2003/8/EF Retspolitik Art. 61, litra c EF, Art. 67 EF
Fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 2003/9/EF Retspolitik Art. 63, stk. 1, nr. 1, litra b) EF
Tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding 2003/109/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3 EF, Art. 63, nr. 4 EF
Bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse med fly 2003/110/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3, litra b) EF
Ret til familiesammenføring 2003/86/EF Retspolitik Art. 63 EF
Direktiv om oversætterbistand i straffesager 2010/64/EU Retspolitik Art. 82, stk. 2, litra b) TEUF
Direktiv om mægling på det civil- og handelsretlige område 2008/52/EF Retspolitik Art. 61, litra c EF, Art. 67, stk. 5 EF
Direktiv om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur 2008/114/EF Retspolitik Art. 308 EF
Direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 2008/115/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3, litra b EF
Direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse 2016/943/EU Retspolitik Art. 114 TEUF
Direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 2012/29/EU Retspolitik Art. 82, stk. 2 TEUF
Direktiv om ret til information under straffesager 2012/13/EU Retspolitik Art. 82, stk. 2 TEUF
Erstatning til ofre for forbrydelser 2004/80/EF Retspolitik Art. 308 EF
International beskyttelse af bl.a. statsløse 2004/83/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3, litra c) EF, Art. 63, nr. 2, litra a) EF, Art. 63, nr. 3, litra a) EF
Direktiv om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område 2011/98/EU Retspolitik Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF
Direktiv om den europæiske beskyttelsesordre 2011/99/EU Retspolitik Art. 82, stk. 1, litra a) TEUF, Art. 82, stk. 1, litra d) TEUF
Direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor 2011/36/EU Retspolitik Art. 82, stk. 2 TEUF, Art. 83, stk. 1 TEUF
Direktiv om personer med international beskyttelse 2011/51/EU Retspolitik Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF
Direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse 2013/32/EU Retspolitik Art. 78, stk. 2 TEUF
Direktiv om angreb på informationssystemer 2013/40/EU Retspolitik Art. 83, stk. 1 TEUF
Direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse 2013/33/EU Retspolitik Art. 78, stk. 2, litra f) TEUF
Din søgning gav 62 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik