Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/18/EU Harmonisering Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør 2014/75/EU Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "blåt farvestof" 2003/3/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/2/EF og direktiv 89/678/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/53/EF Harmonisering Art. 95 EF
Anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac 2003/52/EF Harmonisering Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsen 2003/2/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/62/EF og direktiv 89/678/EØF
Tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2003/1/EF Harmonisering direktiv 76/768/EØF ændret ved direktiv 2002/34/EF
Typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2003/37/EF Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 2003/19/EF Harmonisering direktiv 97/27/EF, direktiv 70/156/EF
Registreringsdokumenter for motorkøretøjer 2003/127/EF Harmonisering Direktiv 1999/37/EF
Kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler 2003/78/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Køretøjsanordninger til indirekte udsyn 2003/97/EF Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2010/59/EU Harmonisering Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2010/67/EU Harmonisering Forordning (EF) nr. 1333/2008
Direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner 2008/74/EF Harmonisering Direktiv 2005/55/EF
Direktiv om optagelse af div. aktivstoffer, aluminiumphosphid m.fl. 2008/125/EF Harmonisering Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem 2016/856/EU Harmonisering Art. 113 TEUF
Medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 2004/108/EF Harmonisering Art. 95 EF
Blandede carotener (E 160 a (i)) og beta-caroten (E 160 a (ii)) 2004/47/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget 2004/5/EF Harmonisering Direktiv 89/398/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "azofarvestoffer" 2004/21/EF Harmonisering Direktiv 2002/61/EF
Plastmaterialer i berøring med levnedsmidler 2004/19/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Lovgivning om kosmetiske midler 2004/88/EF Harmonisering Direktiv 76/768/EØF
Epoxyderivater i materialer i berøring med levnedsmidler 2004/13/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Tilsætningsstoffer i levnedsmidler: E 955 sucralose og E 962 aspartam-acesulfamsalt 2004/46/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik