Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame 1997/55/EF Forbruger Art. 100 EF
Direktiv om produktansvar 1999/34/EF Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om forbrugergaranti 1999/44/EF Forbruger Art. 95 EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1999/9/EF Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer 1998/6/EF Forbruger Art. 189 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit 1998/7/EF Forbruger Art. 100 EF
Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 1998/43/EF Forbruger Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med myndigheders behandling af personoplysninger 2016/0680/EU Forbruger Art. 16, stk. 2 TEUF
Direktiv om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF Forbruger Art. 95 EF
Energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug 2002/31/EF Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer 2019/771/EU Forbruger, Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester 2019/770/EU Forbruger, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse afgrænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/898/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/11/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Kosmetiske midler 2003/83/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 76/768/EØF
Ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 2003/73/EF Forbruger, Industri Direktiv 99/94/EF
Angivelse af ingredienser i fødevarer 2003/89/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om ændring af direktiv 2012/9/EU angående gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb 2015/1139/EU Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Direktiv om vandmåleres flowhastighedsinterval 2015/13/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2014/32/EU
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2007/3/EF Forbruger, Industri Direktiv 96/74/EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Etiket/dokument som anvendes ved afsætning af prydplanter 1999/66/EF Landbrug, Forbruger Direktiv 1998/56/EF
Energimærkning af husholdningslamper 1998/11/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/76/EØF
Direktiv om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2010/69/EU Harmonisering, Forbruger Forordning (EF) nr. 1333/2008, Forordning (EF) nr. 178/2002
Direktiv om forbrugerkreditaftaler 2008/48/EF Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik