Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udstyr på skibe 2015/559/EU Maritimpolitik Direktiv 1996/98/EF
Kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer 1997/24/EF Transport, Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer 1997/42/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1997/57/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1997/80/EF Socialpolitik Den Sociale Protokol art. 2
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1997/73/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 1997/58/EF Transport Direktiv 94/57/EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/59/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, direktiv 90/679/EØF
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser 1997/60/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser 1997/22/EF Landbrug Art. 43 EF
Samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne 1997/33/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler m.m. 1997/52/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/6/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg 1997/7/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1997/8/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren 1997/66/EF Harmonisering, Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik