Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 1052 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om infektiøs lakseanæmi 2014/22/EU Fiskeri, Landbrug Direktiv 2006/88/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/18/EU Harmonisering Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer 2014/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer 2014/72/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler 2014/58/EU Harmonisering, Industri Direktiv 2007/23/EF
Direktiv om kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter 2014/105/EU Landbrug Direktiv 2002/53/EF og Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer 2014/110/EU Sundhedspolitik Direktiv 2004/33/EF
Direktiv om EU-klasser for basislæggekartofler 2014/20/EU Landbrug Direktiv 2002/56/EF
Direktiv om Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) vedtagelse af bestemte koder 2014/111/EU Transport Direktiv 2009/15/EF
Direktiv om kørekort 2014/85/EU Transport, Retspolitik Direktiv 2006/126/EF
Direktiv om undtagelse for bly, cadmium og hexavalent chrom i genanvendte reservedele, der er udtaget fra medicinsk udstyr 2014/15/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i legeringer som superleder eller varmeleder anvendt i kryokølede kølehoveder m.v. 2014/10/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 2014/80/EU Miljø Direktiv 2006/118/EF
Direktiv om skadegørere på planter eller planteprodukter 2014/78/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2014/44/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om undtagelse for bly og cadmium i metal bundet til superledende magnetiske kredsløb 2014/9/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 2014/19/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om undtagelse for bly i loddemateriale, belægninger på tilslutninger på elektriske og elektroniske komponenter og printplader m.v. 2014/7/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP 2014/79/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper 2014/76/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om skadegørere på planter 2014/83/EU Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør 2014/75/EU Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i overfladebelægninger til konnektorsystemer 2014/6/EU Harmonisering, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2014/101/EU Miljø Direktiv 2000/60/EF
Din søgning gav 1052 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik