Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om ikke-automatiske vægte 2014/31/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om kollektiv investering i værdipapirer 2014/91/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti 2014/92/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om honning 2014/63/EU Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter 2014/59/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 2014/54/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed 2014/51/EU Indre Marked, Socialpolitik Art. 50 TEUF, Art. 53 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2014/45/EU Harmonisering, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning 2014/89/EU Fiskeri, Maritimpolitik, Miljø Art. 43, stk. 2 TEUF, Art. 100, stk. 2 TEUF, Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om EDB-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne 2014/64/EU Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 2014/25/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 2014/26/EU Selskabsret Art. 50, stk. 2, litra g) TEUF, Art. 52 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2014/27/EU Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2 TEUF
Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 2014/23/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om eksplosivstoffer til civil brug 2014/28/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse 2014/17/ЕU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer 2014/46/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet 2014/50/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation 2014/61/EU Indre Marked, Harmonisering, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Direktiv om om indskudsgarantiordninger 2014/49/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 2014/47/EU Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen 2014/62/EU Forbehold, Retspolitik Art. 83, stk. 1 EU
Direktiv om skibsudstyr 2014/90/EU Transport Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet 2014/29/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik