CETA: Frihandelsaftalen mellem EU og Canada

Den omfattende handels- og investeringsaftale skal øge handlen mellem EU og Canada, men vedtagelsesprocessen er vanskelig.


Handelsaftalen, CETA, trådte midlertidigt i kraft den 21. september 2017 efter syv års forhandlinger. CETA står for Comprehensive Economic and Trade Agreement.

Danmark har godkendt aftalen nationalt, som det også er tilfældet i Letland og Malta. For Danmarks vedkommende skete det den 1. juni 2017 med folketingsbeslutningen om at tiltræde CETA.

CETA træder først fuldt og definitivt i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret aftalen. Kommissionen vil samarbejde med EU's medlemsstater og Canada for at sikre en smidig og effektiv gennemførelse.

Når CETA træder fuldt i kraft, vil et nyt og forbedret investeringsdomstolssystem erstatte den nuværende mekanisme med bilæggelse af tvister mellem investorer og stater (ISDS), som findes i mange bilaterale handelsaftaler, der i tidens løb er blevet forhandlet af regeringerne i EU's medlemsstater. Den nye mekanisme vil være gennemsigtig og baseres ikke på ad hoc-tribunaler.

Rammerne for forbindelserne mellem EU og Canada er fastsat i den strategiske partnerskabsaftale (SPA), hvilket giver mulighed for et styrket samarbejde på strategiske områder af fælles interesse og ansvar, som f.eks. klima, sikkerhed og udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den strategiske partnerskabsaftale har været anvendt midlertidigt siden den 1. april 2017 og giver sammen med CETA mulighed for en yderligere uddybning af forbindelserne mellem EU og Canada.

EU's frihandelsaftaler har vist sig at fremme vækst og beskæftigelse i Europa. Et eksempel herpå er frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea. Siden den trådte i kraft i 2011, er EU's eksport til Sydkorea steget med over 55 %, eksporten af en række landbrugsprodukter er steget med 70 %, og EU's salg af biler i Sydkorea er tredoblet, og underskuddet på handelsbalancen vendt til et overskud. Denne aftale blev også anvendt midlertidigt i en årrække efter ratificering på EU-plan, og indtil alle EU's medlemsstater havde ratificeret den.[Ingen tekst i felt]
Et flertal af Folketingets medlemmer godkendte den 1. juni 2017 CETA-aftalen. Den foregående procedure startede den 28. februar 2017, hvor regeringen fremsatte et beslutningsforslag om CETA-aftalen. Folketinget fik dermed mulighed for at ratificere aftalen efter grundlovens §19. Førstebehandlingen af forslaget i Folketinget skete den 14. marts 2017. Europaudvalget behandlede derefter forslaget og afgav sit endelige udkast til betænkning 18. maj 2017, før den afsluttende og sidste behandling som beskrevet skete i folketingssalen den 1. juni 2017. 
 

Senest opdateret: [16.08.2019]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik